تیر ۰۸ ۱۳۹۵

۲ شنبه ۷ تیر

هوا خیلی گرم بود و خونه مونیدم و پدر و دختر وسایل خونه رو جمع کردن و خونه رو تبدیل به زمین فوتبال و والیبال زیر کولر ! کردن و عصری هم با وانیا اینا رفتیم بیرون

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

تیر ۰۸ ۱۳۹۵

جمعه ۴ تیر

بابل یه کاری داشتیم و با دوستان رفتیم و بعدش هم رفتیم پارک و …

اینم عکسا :

۱

۲

۳

۴

« نوشته‌های قدیمی‌تر