Monthly Archive: مرداد ۱۳۹۵

مرداد ۱۷ ۱۳۹۵

پست تولد هما جان با کمی تاخیر

۴

۱٫مامانی فرزانه مریض بود و یک ماهی من تهران بودم و آندیا و بابا فرید شاهی ، خدا رو شکر الان بهتره ، این مدت برنامه اندیا اینجوری بود که صبح ها میخوابید تا حوالی ساعت ۱۱ ، بیدار که میشد زنگ میزد به بابا فرید ، بابا بهش میگفت مسواکش رو برسه و کاراش …

ادامه‌ی مطلب »