«

»

آذر ۱۲ ۱۳۹۴

تعطیلات اربعین

۴ شنبه به مناسبت اربعین تعطیل بود و با دوستان رفتیم جوارم و حسابی به هممون خوش گذشت ، پاییز جوارم واقعا زیباست. اینم گزارش تصویری :

(۲۲۶)

(۲۲۸)

(۲۷۷)

۷

۳۵

(۲۷۹)

۶۵۴۴

۶۴۹۶۴۱۳

۶۵۲۶۲

(۲۸۵)

DSC_0073

DSC_0015

fdgdg