«

»

دی ۲۱ ۱۳۹۴

امتحانات

سلام ، خوبیم شکر خدا ، درگیر امتحانات آندیا هستیم ، ایشالله تا آخر هفته بعد تموم میشه و با پست پر انرژی میاییم. نمیدونم ثلث اولیم یا ترم اول !!!!

املا (کتبی)

فارسی (روخونی )

جمله نویسی (کتبی)

ریاضی (کتبی)

قران (روخونی )

علوم (شفاهی)

اینا هم زبان :

General  با تیچر مهدیه

math با تیچر الهی

reading با تیچر آیسن

science با تیچر سهیلا

تا حالا املا و روخونی رو دادیم و فردا هم  علوم رو داریم ، باقیش میافته هفته بعد احتمالا