«

»

اسفند ۲۳ ۱۳۹۴

عکس

دیدم خیلی وقته عکس نذاشتم ، یه چند تا عکس جدید :

آندیا در امیر کوبیده :

 

photo_2016-03-13_11-22-42

photo_2016-03-13_11-22-54

نقاشی صورت با لوازم آرایش :

photo_2016-03-13_11-23-12

photo_2016-03-13_11-22-37

photo_2016-03-13_11-22-58

photo_2016-03-13_11-23-08

شام در پاندا :

photo_2016-03-13_11-22-49