«

»

تیر ۰۸ ۱۳۹۵

جمعه ۴ تیر

بابل یه کاری داشتیم و با دوستان رفتیم و بعدش هم رفتیم پارک و …

اینم عکسا :

۱

۲

۳

۴